10:00
Kuala Lumpur Major - EU Qualifier
19:00
Dota 2 avec Namax
21:00
Dota 2 avec Luciqno